Domov Profil spoločnosti Referencie Cenníky Web linky Katalógy Kontakt Obchodné podmienky

Servis

CENNÍK


DO SERVISU AKTUÁLNE PRIJÍMAME LEN PRODUKTY V ZÁRUKE!


Oprava/čistenie: 14 €/hod. + DPH

Expresná oprava do 24 hod.: +50%

Diagnostika: 5 - 20 € + DPH

Diagnostika sa účtuje v prípade:

1. Vrátenie prístroja bez opravy na žiadosť zákazníka/zákazník nesúhlasí s cenou opravy

2. Závada sa neprejavila

Materiály a náhradné diely sa pripočítavajú k cene.

Všetky zariadenia aj v záručnej dobe je potrebné pravidelne čistiť podľa používania!


Informačný časový rozpis prečistenia zariadení:

čistenie Cd prehrávačov, mixpultov,.. : cca 1 hod.

čistenie scannerov, otočných hláv a laserov: cca 1-2 hod.
čistenie PRO scannerov, PRO otočných hláv a PRO laserov: cca 2-3 hod.


Čas a cena sa posudzuje aj individuálne podľa miery znečistenia.

Pracovná doba: od 12:00 - 18:00 pondelok až piatok

Zariadenie na záručnú aj pozáručnú opravu môžete k nám aj POSLAŤ.

Je vaše zariadenie v záruke? K zariadeniu prosím vypíšte a pribaľte tento formulár: STIAHNUŤ

K zariadeniu na pozáručný servis prosím vypíšte a pribaľte tento formulár:
STIAHNUŤ

Zabezpečujeme servis DJ techniky, servis svetelnej a zvukovej techniky.

Nastavenie, zapojenie, konfigurácia svetelnej, zvukovej techniky a periférnych zariadení: STIAHNUŤ

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Záruka sa vzťahuje len na vady materiálu a konštrukcie. Počas doby záruky bude bezplatne odstránená každá závada na tovare vzniknutá výrobnou vadou, chybou, alebo chybou materiálu. Za vadu sa nepovažuje zničenie, znehodnotenie súčiastky, alebo tovaru v dôsledku uplynutia technickej životnosti.

2. Záruka sa vzťahuje iba na tovar uvedený na slovenský trh firmou Music Market s.r.o. (ďalej dovozca). Prepravné, doprava ani cestovné náklady a následné riziká, nie sú predmetom tejto záruky.

3. Táto záruka neoprávňuje k výmene výrobku za iný


4. Záruka 24 resp. 12 mesiacov sa nevzťahuje na výrobky a súčasti výrobkov, ktoré vzhľadom na svoj charakter, konštrukciu a určenie majú životnosť kratšiu ako 24 resp. 12 mesiacov. Ide najmä o rýchle opotrebiteľné diely a spotrebný materiál ako napr. batérie, fadery, lasery, laserové komponenty v CD prehrávačoch, prenosky gramofónov, svetelné zdroje, vonkajšie namáhané súčasti, držadlá, vypínače, oddeliteľné časti, obaly, tašky alebo iné časti opotrebené bežným užívaním.

5. Záručná doba v prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba - nepodnikateľ  trvá 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru. Ak je kupujúcim fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba trvá 12 mesačná záručná doba odo dňa doručenia tovaru. To platí pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.


6. Zariadenie musí byť používané podľa návodu, alebo podľa pokynov a zaškolenia dodávateľom pre obsluhu a údržbu zariadenia.

7. Záručná doba sa vzťahuje iba na prvého majiteľa a je neprenosná

8. Záruka sa nevzťahuje na znečistenie prístroja, jeho snímačov a ich prípadné čistenie a škody, ktoré vzniknú mechanickým poškodením, pádom, nárazom, neprimeraným otrasom, neodbornou manipuláciou a nesprávnym zapínaním a vypínaním zariadenia, tiež nesprávnym zapojením, alebo zničením, opotrebením, preťažovaním /napr. spálené cievky reproduktorov nespadajú do záručnej opravy/, zanedbaním údržby, znečistením kvapalinou a parou z dymostrojov, vniknutím tekutín, neodborným zásahom do ovládania zariadenia, jeho otvárania, porušenia garančnej plomby, opravou dovozcom nepoverenou osobou. Tiež záruku nemožno uplatniť v prípadoch, kedy je zariadenie používané v rozpore s jeho technickými možnosťami a určeným nasadením, napr. jednoduché a lacné, technicky nevhodné zariadenia pre občasné a domáce použitie, nemožno požívať na profesionálne účely a to ani v jednotlivých prípadoch, kedy takéto zariadenia nesú reklamný prívlastok „profesionálne“.
O spôsobe použitia a nasadenia konkrétnych výrobkov sa poraďte s odborným personálom Music Market, predajcom, alebo technikom.

9. Záruku možno uplatniť iba po predložení riadne vyplneného záručného listu, alebo tiež po predložení dokladu o zakúpení. Výrobok musí byť dodaný k vykonaniu záručnej opravy v kompletnom stave vrátane príslušenstva, ak takýto výrobok posielate, tak aj vhodného obalu, najlepšie originálneho balenia.

10. Ak bude pri záručnej oprave zistené, že závada nespadá do záruky, hradí náklady na takúto opravu majiteľ výrobku.

Výrobok ktorý si zákazník nevyzdvihne z opravy ani na opakovanú urgenciu do 14 dní od doručenia avíza, bude uskladnený v sklade Music Market s.r.o. po dobu maximálne 2 mesiacov za poplatok 0,5 €/1 ks/ za 1deň. Po tejto dobe bude výrobok odpredaný, alebo zlikvidovaný na náklady zákazníka.